Stolica Nauk Ogrodniczych

Skierniewice - miasto powiatowe położone na Równinie Łowicko-Błońskiej, w połowie drogi między Warszawą a Łodzią oraz powiat miejski w województwie łódzkim.

Pierwsza pisana wzmianka pochodzi z 1359 roku a dotyczyła ona wizyty arcybiskupa Jarosława Bogorii ze Skotnik w znajdującym się tutaj drewnianym dworze księcia mazowieckiego Siemowita III.

Arcybiskup Jarosław Bogoria był prawdopodobnie pierwszym z prymasów Polski, który na stałe przebywał w swoich siedzibach w Łowiczu i Skierniewicach. Za jego panowania Skierniewice i całe dobra arcybiskupie zaczęły odnotowywać rozwój ekonomiczny i szybko rozrosły się do całkiem dużej osady, którą można było przekształcić w miasto.

Lokacja miasta na prawie średzkim została dokonana w 1457 r. Przez arcybiskupa Jana Odrowąża ze Sprawy.
Miasto Skierniewice powstało z połączenia dwóch sąsiadujących wsi: Skierniewice i Dębe. 

Jan Odrowąż rozbudował i zaludnił miasto, wybudował kościół oraz wyznaczył dzień targowy na każdą sobotę (jest tak do dziś) i jarmark w dzień św. Jakuba (25 lipca). 

Z biegiem czasu Skierniewice stawały się główną wypoczynkową siedzibą polskich prymasów, w której wielokrotnie przyjmowali najznamienitszych gości.

Na jesieni 1672 roku Skierniewice odwiedził późniejszy król Polski, hetman wielki koronny Jan Sobieski.

W 1795 roku zamieszkał i przez wiele lat tworzył ostatni z rezydujących w Skierniewicach prymasów, poeta i wybitny pisarz doby oświecenia Ignacy Krasicki.

W 1915 roku miasto zostaje poważnie zniszczone w wyniku wielomiesięcznych walk pozycyjnych toczonych nad Rawką pomiędzy wojskami rosyjskimi i niemieckimi. W marcu 1915 roku do Skierniewic wkraczają wojska niemieckie.
Po odzyskaniu niepodległości miasto zostaje przydzielone do województwa warszawskiego. 

NAPISZ DO NAS!

lub przejdź na zakładkę kontakt.

>Klauzula Informacyjna<
Kontakt
Facebook
Instagram
Google +
Youtube
Kontakt

Regulamin plików cookies